Cmentarz Komunalny w Występie

Gmina Nakło n/Notecią

Wyślij wiadomość

dotyczy grobu: I/3/12

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią jest::
Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Księdza Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
email: urzad@gmina-naklo.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem zawarcia i wykonania umowy cywilno - prawnej.
3. Niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy;
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy i ustawy o archiwizacji.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w ramach łączącego stosunku cywilno-prawnego. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania*;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych*;
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem*;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
7. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią jest:
Arnold Paszta, email: iod@umig.naklo.pl
8. Przyjąłem do wiadomości informację o Administratorze Danych oraz przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Administrator cmentarza:

kom. 501 692 319; 887 094 230

email: cmentarz.wystep@gmina-naklo.pl

Unsplashed background img 3