ZASŁUŻENI

Szotowski Józef ks.

Proboszcz Chmieleński, Dziekan Kartuski

W marcu 1893 r. został proboszczem w Chmielnie. Pochodził z Warmii, święcenia kapłańskie przyjął w 1867 r. w Pelplinie. Był świetnym mówcą i orędownikiem polskości. W 1895 roku został dziekanem dekanatu kartuskiego. Pobudował nowy Szpital dla skrzywdzonych przez los i był inicjatorem powstania parafii w Brodnicy Górnej oraz Wygodzie. Wszystko co robił, uważał za ludzką i kapłańską powinność. Zmarł w 1911 r.

GRÓB

H/3/1

( idź do grobu )

Porzyński Alojzy ks.

Proboszcz Chmieleński 1956-1974

Urodził się w 1899 r. Otłoczynku k. Torunia. Był uczestnikiem I wojny światowej, jako osiemnastolatek powołany do armii niemieckiej. W 1921 r. ukończył kurs Dowódców Kompanii i Batalionu w Biedrusku. W 1924 r. ukończył studia teologiczne i rozkazem ministra spraw wojskowych został przeniesiony do duszpasterstwa w rezerwie. Był kapelanem Szkoły Morskiej i Daru Pomorza. Z chwilą wybuchu II wojny światowej w randze pułkownika został kapelanem ósmego pułku strzelców konnych w Pomorskiej Brygadzie Kawalerii. Aresztowany i osadzony w toruńskim VII Forcie został skazany na śmierć, ale zbiegł z więzienia, aresztowany w 1946 i skazany na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii w 1951 r. zwolniony z więzienia we Wronkach. Parafianie wspominają jego wojskową postawę i energiczne ruchy. Rozwinął w Parafii kult Matki Bożej Chmieleńskiej. Wprowadził piękny zwyczaj obdarowywania pierniczkami dzieci w odpust św. Mikołaja. Rozpoczął przygotowywanie pod budowę nowej plebanii. Jako już emeryt na krótko zamieszkał w nowej plebanii.

GRÓB

H/3/4

( idź do grobu )

Młyński Antoni ks.

Wikariusz Chmieleński 1/2 roku

GRÓB

H/3/2

( idź do grobu )

Miszewski ks. Prałat Józef

Prałat i Kanonik

Był Proboszczem w Chmielnie w latach 1994-2014. Zasłużony dla Gdynii oraz dla Parafii i dekanatu Kartuskiego. Był dziekanem kartuskim i duszpasterzem chmieleńskim. Odnowił ołtarze w kościele chmieleńskim oraz wybudował Kaplicę Pogrzebową. Na emeryturze w Chmielnie dał się poznać jako wierny duszpasterz konfesjonału.

GRÓB

P/1/1

( idź do grobu )

Gronowski Ks. Stanisław

Proboszcz Parafii Chmieleńskiej

Urodził się 1906 r. w Sierakowicach. proboszczem w Chmielnie był w latach 1947 -1957. Dał się poznać jako świetny kaznodzieja. W latach wojennych więziony w Forcie VII w Toruniu, potem przewieziony do Stutthofu, potem Sachsenhausen i Dachau. przeżył obóz i wrócił do Diecezji. Pozostawił po sobie kaszubskie zdobienia wnętrza Kościoła, które wykonał prof. Wacław Szczeblewski.

GRÓB

B/5/1

( idź do grobu )

Dylewski Antoni ks.

Proboszcz Parafii Chmieleńskiej

Objął parafię w Chmielnie w 1922 r., urodził się 1866 r. w Chełmży, był aktywnym księdzem tworzącym polskie organizacje i bractwa parafialne. Przez długie lata był prezesem Kaszubskiego Okręgu śpiewaczego. W 1934 r. zainicjował budowę pomnika Chrystusa Króla, angażując katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Zmarł w 1947 r. W 1945 parafię w Chmielnie przejął administrator ze względu na stan zdrowia ks.Dylewskiego.

GRÓB

H/3/3

( idź do grobu )

Dudek Alfons ks.

Ksiądz Senior mieszkający i pomagający w duszpasterstwie w parafii Chmieleńskiej

GRÓB

H/3/5

( idź do grobu )

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła

83-333 Chmielno

ul. Gryfa Pomorskiego 41

tel. 795 269 194

www.parafiachmielno.pl

chmielnoparafia@gmail.com

Godziny otwarcia biura

Każdego dnia po mszy św. o godz. 7.00 i 18.00.
W niedziele po każdej mszy św. oraz zawsze w nagłych sytuacjach

Unsplashed background img 3