ZASŁUŻENI

Scheffler Konrad

ks. Konrad Scheffler, proboszcz

Urodził się 18.03.1906r. w Czersku, w rodzinie Leona i Anastazji zd. Klemp. Miał czworo rodzeństwa: siostry Agnieszkę i Małgorzatę oraz braci Alfonsa i Leona. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czersku w latach 1912-1916. Od 1916 do 1921 uczył się w Prywatnej Szkole Wyższej (Progimnazjum) – również w Czersku. W tym czasie należał do harcerstwa pełniąc funkcję przybocznego. Kolejną szkołą w latach 1921- 1925 było Gimnazjum Klasyczne w Chojnicach, które ukończył zdaniem matury. Również tam zapisał się do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Znał język niemiecki i francuski.
We wrześniu 1925 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 21 XII 1929 przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Lubiewie (1930), a później w Lubawie (1931 do 30 VI), gdzie pełnił obowiązki prefekta progimnazjum. W okresie 15 VIII 1931 – 15 VIII 1933 był kuratusem w Kręgu pod Starogardem. Dnia 16 VIII 1933 został administratorem parafii Wałdowo. W tym czasie, jak sam przyznaje, należał politycznie do Stronnictwa Narodowego.
Dnia 1 IX 1939 otrzymał nominację na kapelana rezerwy. Aresztowany 2 IX 1939, więziony był w barakach tartaku we wsi Lipka Krajeńska (niem. Linde) i w Pile, skąd został zwolniony 6 XII 1939. Po uwolnieniu powrócił do domu rodzinnego w Czersku.
Z dniem 1 XI 1941 został mianowany wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Tam, oprócz pracy duszpasterskiej, zaangażował się w działalność tajnej organizacji „Polska żyje”. Ponownie został aresztowany 3 V 1943 oskarżony o przynależność do konspiracyjnej organizacji ruchu oporu „Gryf Pomorski”. Dnia 4 maja 1943r. osadzony został w więzieniu w Gdańsku, gdzie został skazany na dożywocie. Następnie przetransportowano go do obozów koncentracyjnych: Stutthof (od 17 XII 1943), Mauthausen (od 2 II 1944) i od 1 XII 1944 w Dachau (numer obozowy 134395). Wyzwolony został 29 IV 1945 przez wojsko amerykańskie. Po opuszczeniu obozu zgłosił się na ochotnika do pracy duszpasterskiej wśród Polaków wywiezionych na prace przymusowe do Niemiec (cywilów i wojskowych), w polskich obozach dla uchodźców w Helmstedt, Brunszwik i Heidwinkel, wspólnie z ks. Józefem Czapiewskim. Komuniści podejrzewali, że w tym czasie należał do Armii Andersa w stopniu kapitana. Do Polski wrócił 1946. W tym czasie również angażował się w życie społeczne należąc m.in. do takich organizacji jak: „Nauka” i Samopomoc Chłopska.
Dnia 30 VII 1946 został administratorem parafii Byszewo, a 10 XI 1947 otrzymał dekret proboszczowski. Uporczywie starał się o organizację nauczania religii nie tylko w kościele ale także w licznych punktach katechetycznych. W latach 1948-1950 na parafialnym gospodarstwie zatrudniał zbiegłego żołnierza Armii Czerwonej – Mikołaja Ałajewa, którego uczył prawd katolickiej wiary i przygotowywał do przyjęcia sakramentów.
W latach 60-tych ubiegłego stulecia Służby Bezpieczeństwa prowadziły przeciwko ks. Konradowi operacje operacyjne mające na celu zwerbowanie go jako tajnego współpracownika, którego zadaniem miało być przekazywanie informacji dotyczących pracy kurii diecezjalnej w Pelplinie i nastrojów panujących pośród księży dekanatu koronowskiego. Operacja ta miała kryptonim „AKVIN”. Jednak jak wynika z ujawnionych przez IPN dokumentów ks. Scheffler nigdy nie dał się zwerbować do jakiejkolwiek współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Być może Ks. Scheffler budził zainteresowanie Służb Bezpieczeństwa ze względu na bliskie relacje, jakie łączyły go z bpem Józefem Kowalskim, ponieważ ks. bp często przebywał na byszewskiej plebanii w ramach swojego urlopu.
Szczególne miejsce w jego posłudze proboszczowskiej zajmowali księża wikariusze, a było ich sporo. Wystarczy wymienić: ks. Bolesław Czajkowski, ks. Rafał Murawski, ks. Kazimierz Biedrzycki, ks. Józef Wilczewski, ks. Konrad Sobiecki, ks. Józef Rychert, ks. Mieczysław Barzowski, ks. Roman Zaborowski, ks. Albin Potracki, ks. Józef Kortas, ks. Bogdan Myszk. Ks. Proboszcz był dla nich wzorem i troskliwym opiekunem, a dla niektórych zdolnym terapeutą pomagającym wyjść z alkoholowego uzależnienia.
Ks. Scheffler wiele serca włożył w ożywienie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Krajny w Byszewie, doprowadzając w 1966 do uroczystej koronacji obrazu koronami papieskimi. W 1969 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej. Ks. Scheffler cieszył się dobrą opinią wśród swoich parafian, z szacunkiem mówili o nim nawet niewierzący i jego polityczni przeciwnicy.
Ks. Scheffler zmarł 11.11.1983r. w Byszewie. Jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

GRÓB

A/7/5

( idź do grobu )

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia Świętej Trójcy

86-017 Wierzchucin Królewski

Byszewo 1

tel. 52 3823295

www.sanktuariumbyszewo.eu

biuro@sanktuariumbyszewo.eu

Godziny otwarcia biura

Wtorki i czwartki 16.00-16.30

Unsplashed background img 3