AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2020-10-08

Informacje dotyczące wnoszenia opłat cmentarnych

1.Gdy rezerwujemy miejsce
Uzgadniamy z Administratorem cmentarza – ks. Proboszczem – położenie oraz ilość miejsc rezerwacji (określamy: czy jest to jedno miejsce pojedyncze ?; czy dwa miejsca pojedyncze obok siebie?; czy miejsce na grób głębinowy?,; czy na grób podwójny?)
Wnosimy ustaloną opłatę i z tym rokiem liczymy okres rezerwacji na 20 lat.
Przykład: rezerwujemy i opłacamy miejsce w dniu 01 grudnia 2015 na 20 lat, opłata zatem ważna jest do 2035 roku.
 
2.Gdy wnosimy pokładne
Opłacamy je na 20 lat, przy zgłoszeniu lub najpóźniej w dniu pogrzebu.
 
3. Gdy pogrzeb wypada w czasie opłaconej rezerwacji
Zachowujemy rok obowiązywania rezerwacji, a potem wnosimy pokładne, zawsze kierując się datą śmierci zmarłego.
 
4. Gdy przypada wznowienie rezerwacji lub pokładnego                                                                    
W dobrym tonie byłoby pojawienie się w biurze parafialnym przed ustaniem pokładnego lub rezerwacji, jednak nie później niż w miesiącu, który wyznacza data śmierci
 
 5. Gdy spóźniliśmy się z odnowieniem pokładnego lub rezerwacji
Ponieważ pokładne i rezerwację wnosimy za stałą dzierżawę miejsca na cmentarzu, zgodnie z prawem, zobowiązani jesteśmy opłacać je za cały okres korzystania (wyjątek stanowi rezygnacja z miejsca pochówku, co wiąże się z likwidacją grobu). Zatem, gdy okres 20 lat rezerwacji lub pokładnego minął, zobowiązani jesteśmy do wznowienia z dniem przedawnienia poprzedniej.
 
Wysokość i sposób wyliczenia opłat :
za grób pojedynczy: 400 zł , czyli 20 zł za rok
—* za 2 groby pojedyncze obok siebie:  2 x 400 zł = 800 zł
za grób podwójny: 800 zł , czyli 40 zł za rok
za grób głębinowy, ponieważ zajmuje tylko 1 miejsce, (bez wzgl. na ilość  spoczywających), wnosimy opłatę za pierwszego pochowanego w tym miejscu – 500 zł,
podobnie dokonujemy wznowienia
– istnieje także możliwość dzierżawy na 10 lat.
Opłaty za dzierżawę grobów i rezerwację dokonujemy w kancelarii parafialnej.
Proszę o terminowe opłacanie dzierżawy za groby.
      Dziękuję tym, którzy czynią to systematycznie. 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

Z dnia: 2020-10-08

Pokładne, Przedłużenie ważności grobu / prolongata, Rezerwacja

[ czytaj dalej ]


Zobacz wszystkie

Szukaj zmarłego

Szukaj grobu

KONTAKT

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

87-134 Zławieś Wielka

Siemoń 43

tel. 56/ 678 91 15

www.siemon.parafia.net.pl

Unsplashed background img 3